Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.
Uczestnikami projektu mogą być:
• osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem średnim lub niższym i/lub,
• osoby w wieku 50 lat i więcej (niezależnie od wykształcenia).
Zajęcia będą odbywać się:
• poziom A1 (początkujący – od podstaw) – Racławice (obok ronda – budynek Zarządu Dróg Powiatowych)
• poziom A2 (niższy średniozaawansowany – dla osób, które znają już podstawy) – Racławice (obok ronda – budynek Zarządu Dróg Powiatowych) oraz Rudnik nad Sanem
• poziom A2 (niższy średniozaawansowany – dla osób, które znają już podstawy) – Rudnik nad Sanem
• poziom B1 (średniozaawansowany) – Racławice (obok ronda – budynek Zarządu Dróg Powiatowych)
Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane:
• szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów (120 godzin zajęć, 1 spotkanie tygodniowo w okresie kwiecień 2017 – maj 2018, poziomy A1, A2, B1),
• podręczniki,
• możliwość uzyskania certyfikatu TELC.
Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących.
W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosi 114,48 zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl oraz pod numerem telefonu 15 8415 305.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl
Print Friendly, PDF & Email