Stowarzyszenie CRAS informuje o realizacji projektu pn. „Dobry krok w przyszłość!”

Stowarzyszenie CRAS informuje o realizacji projektu pn. „Dobry krok w przyszłość!” w, którym oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat i mają wykształcenie co najwyżej średnie.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:
• 6 – miesięczne staże zawodowe – płatne 1033,70 netto/m-c,
• Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
• Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
• Grupowe poradnictwo zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.
Zapewnia również:

  • zwrot kosztów dojazdu na Identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
  • stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:
35-045 Rzeszów
Plac Śreniawitów 9/1
www.cras.org.pl

Print Friendly, PDF & Email