Rozwój OZE – projekty parasolowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie opublikował 30 sierpnia 2017 r. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl listę rankingową 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe – Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16.  Na liście rankingowej znalazło się 68 wnioskodawców.

Dofinansowanie otrzymało 14 projektów, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej, na łączną kwotę pomocy w wysokości 135 816 048,45 zł..
Pozostałe wnioski, w tym gminy Pysznica, znalazły się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

O wyjaśnienia dotyczące oceny naszego wniosku zwróciliśmy się do firmy doradczej – Śląskie Centrum Energetyki, która opracowywała dokumentację konkursową dla gminy Pysznica.

Print Friendly, PDF & Email