Rozstrzygnięcie gminnych konkursów ekologicznych

26 marca 2018 r. w pysznickim przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Drzewa w zimowej szacie”. Celem konkursu było zachęcanie mieszkańców gminy Pysznica do poznawania przyrody, docenienia walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia oraz propagowanie robienia fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Jury w składzie pani Dorota Dąbrowska dyrektor Przedszkola w Pysznicy, pani Monika Bajdo pracownik Urzędu Gminy Pysznica oraz pani Anna Małek nauczyciel Przedszkola w Pysznicy spośród 11 uczestników wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Michał Zbyrad zdjęcie pt. „Samotny olbrzym”
II miejsce – Kamil Skrzypek- zdjęcie pt. „Jemioły”
III miejsce – Kinga Bajdo – zdjęcie pt. „Świat, który zniknie”

Wyróżnienie otrzymali:

Dominik Mudy – zdjęcie pt. „Ciemny zimowy dzień”
Natalia Zbyrad – zdjęcie pt. „Słońce w zimie”
Przemysław Powęska – zdjęcie pt. „Drzewa kwitną w lutym”

Równocześnie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej pt. „Rozśpiewana przyroda” dla dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Pysznica. Głównym celem tego konkursu jest szerzenie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych oraz odkrywanie młodych talentów. W tej edycji do udziału w konkursie zgłosiło się 6 dzieci z Przedszkola w Pysznicy oraz 2 uczestniczki z oddziału przedszkolnego z PSP w Pysznicy, a także 2 uczestniczki z oddziału przedszkolnego PSP w Kłyżowie.

W składzie komisji oceniającej występy małych artystów znaleźli się: przewodnicząca pani Alina Owczarek- nauczyciel rytmiki w Przedszkolu w Pysznicy oraz członkowie komisji: pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Aleksander Jabłoński – Zastępca Wójta Gminy Pysznica, pan Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, pani Irena Hlawacz- Lebioda przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola w Pysznicy.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce Dominika Wermińska z Przedszkola Pysznicy
II miejsce Julia Bajdo z Przedszkola w Pysznicy
III miejsce Nadia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Kłyżowie

oraz dwa wyróżnienia: Lena Butryn z Przedszkola w Pysznicy, Klaudia Mateja ze Szkoły Podstawowej w Pysznicy

Wszyscy uczestnicy konkursów zarówno fotograficznego, jak i piosenki ekologicznej otrzymali nagrody ufundowane przez pana Tadeusza Bąka Wójta Gminy Pysznica.

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

informacje i zdjęcia Agnieszka Gęśla (Przedszkole w Pysznicy)

Print Friendly, PDF & Email