Rozpoczęcie nowej kadencji rady gminy i wójta

19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Pysznica. Sesja została zwołana postanowieniem nr 433/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada. Otwarcia sesji dokonał radny senior Zygmunt Cholewiński. Następnie Stanisław Paleń Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranemu wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Rady Gminy Pysznica wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. złożyli ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Ślubując każdy dodał zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiły wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pysznica.
Przewodniczącym Rady Gminy Pysznica został wybrany Krzysztof Skrzypek, zaś wiceprzewodniczącymi: Zenon Sagan i Zygmunt Cholewiński.

Po tym punkcie obrad wójt elekt Łukasz Bajgierowicz złożył uroczyste ślubowanie o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” Ślubując dodał zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Nowy wójt złożył podziękowania poprzednikowi Tadeuszowi Bąkowi za 8 lat współpracy i działań na rzecz rozwoju gminy Pysznica. Podziękowania skierował również do swojej rodziny, przyjaciół oraz osób, które kandydowały do rady gminy z jego komitetu wyborczego.
„Życzę sobie i Państwu owocnej współpracy opartej na mocnym filarze, jakim jest dialog. Tak jak podkreślałem już podczas kampanii wyborczej – komfort i jakość życia każdego mieszkańca gminy Pysznica jest dla mnie celem i priorytetem.
Dziękując za Państwa wybór, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanej we mnie nadziei.”

Skład Rady Gminy Pysznica na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:
Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica
Zygmunt Cholewiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica
Zenon Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica
Karolina Bąk
Marek Bis
Jacek Dybka
Janusz Gajda
Krzysztof Haliniak
Aleksandra Kuziora
Tomasz Oprych
Andrzej Szawara
Rafał Tofil
Artur Trzuskot
Kamil Kuśmider

Przed zakończeniem sesji Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica poinformował zebranych, że na stanowisko Zastępcy Wójta zostanie powołany Witold Pietroniec, zaś Sekretarzem Gminy będzie Marta Pawleniak.

 

Tekst: Beata Biały, Paulina Mierzwa
Zdjęcia: Paulina Mierzwa

Print Friendly, PDF & Email