Oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Kultury w Pysznicy

4 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Domu Kultury w Pysznicy, która teraz mieści się przy ulicy Wolności 322, za budynkiem Urzędu Gminy.
Ksiądz proboszcz Jan Kłak rozpoczął uroczystość wspólną modlitwą i poświęceniem obiektu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Janina Sagatowska – Senator RP, Pani Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Pan Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, Pani Barbara Żywczak – dyrektor Domu Kultury w Pysznicy oraz Aleksandra Ambroziewicz – reprezentantka artystów z Domu Kultury.
Po przejściu na salę widowiskową, wójt gminy Pysznica wraz z dyrektor Domu Kultury przywitali przybyłych gości. Pan wójt złożył także podziękowania na ręce Pani dyrektor za pracę na rzecz rozwoju kultury w gminie Pysznica. W części artystycznej zaprezentowali się członkowie zespołów działających przy Domu Kultury w Pysznicy.
Po występach, Pani Barbara Żywczak podziękowała Wójtowi Gminy Pysznica Tadeuszowi Bąkowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Pysznica Józefowi Gorczycy oraz Zastępcy Wójta Gminy Pysznica Aleksandrowi Jabłońskiemu za przekazanie nowej siedziby Domu Kultury.
Po części oficjalnej, goście udali się na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Pysznicy !

 

Listy gratulacyjne

Nowa siedziba Domu Kultury w Pysznicy powstała dzięki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura

Print Friendly, PDF & Email