Regulamin i druki zgłoszeń dot. odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców

Od 1 do 19 września trwa nabór zgłoszeń od mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Pysznica.

Poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica”.

Zgłoszenia można składać w zakresie instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej. Zgłoszenie zawiera ankietę i deklarację, które należy dokładnie wypełnić i podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy w Pysznicy lub przesłać tradycyjną pocztą. Zawarty w zgłoszeniu wzór umowy służy celom informacyjnym, należy się zapoznać z treścią umowy, nie trzeba jej drukować i podpisywać. Umowa będzie zawarta, jeśli gmina Pysznica otrzyma dofinansowanie na realizację projektu.

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 do 19 września 2016 r. od 7.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322,  pokój nr 9 (parter).Print Friendly, PDF & Email