Realizujemy w partnerstwie projekt pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli

W ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych jako elementów polityki regionalnej Unii Europejskiej, strategii na lata 2014-2020 zgłoszono projekt pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli”, który ma na celu poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.
W jego ramach planuje się zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zaplecza technicznego do obsługi tychże pojazdów, zakup nowych i wymiana zdewastowanych wiat przystankowych, budowa centrów/punktów przesiadkowych, pętli autobusowych, placów manewrowych, zatok przystankowych, parkingów „Park&Ride”/”Bike&Ride” oraz ścieżek rowerowych ułatwiających dostęp do infrastruktury komunikacji miejskiej.

Gmina Pysznica jako jedna z czterech gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny ogłosiła przetarg na zadanie:
Budowa pętli i zatok autobusowych oraz wiat przystankowych w Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola
Zakres zadania obejmuje:
– w Kłyżowie remont nawierzchni ul. Błońskiej wraz z budową zatoki autobusowej z wiatą przystankową;
– w Pysznicy przy ul. Krętej budowę dwóch zatok autobusowych i wiat przystankowych;
– w Brandwicy budowę pętli autobusowej z wiatą przystankową w miejscu istniejącego przystanku.

Zamówienie dotyczy  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020.
tekst i zdjęcia: Adrian Światek
Print Friendly, PDF & Email