Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Pysznica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 266 o numerze rejestracyjnym RST N998.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322
  37-403 Pysznica
 2. Przedmiot Sprzedaży:
  Nr identyfikacyjny (VIN): 914625
  Marka: FSC Starachowice Star
  Typ: 266
  Rok produkcji: 1989
  Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny Pożarniczy
  Rodzaj silnika: wysokoprężny
  Rodzaj paliwa: Olej napędowy
  Przebieg: 13508 km
  Stan techniczny: dobry – sprawny technicznie
 3. Cena Wywoławcza pojazdu: 34 000,00 zł.
  Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 4. Warunki szczegółowe:
  4.1 Samochód można obejrzeć w Jastkowicach po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoba uprawnioną do kontaktu jest Pan Ryszard Szado tel. 600 990 079.
  4.2 Oferty należy składać wg. Załączonego wzoru w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego Star 266” do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 9:00.
  4.3 Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2019r. o godz. 9:15 w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322 pok. 23.
  4.4 Przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia.
  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny.
  Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
  4.5 Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się z stanem technicznym pojazdu.

Szczegóły [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email