Przedszkole marzeń w Pysznicy

Gmina Pysznica uzyskała 113 punktów i zajęła 8 miejsce na 58 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. (Rozstrzygniecie konkursu zostało opublikowane 14 czerwca 2017 r.)

Projekt pt. „Przedszkole marzeń” jest realizowany w Przedszkolu w Pysznicy od września 2016 roku do końca sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 1 000 000 zł w tym 850 000 zł obejmują środki unijne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email