Projekt stażowy KROK DO PRZODU – zachęcamy do udziału

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewniamy:

· Ubezpieczenie NNW,
· Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
· Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,
· Catering,
· Materiały szkoleniowe,
· Stypendium szkoleniowe,
· Stypendium stażowe,
· Badania lekarskie,
· Szkolenie wstępne BHP

Biuro projektu:
ul. j. Piłsudskiego 34
C.H. Europa II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów
krokdoprzoduue@gmail.com
tel. 882117695

Print Friendly, PDF & Email