Projekt programu współpracy na rok 2019

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w projekcie Programu na 2019 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Uwagi w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: promocja@pysznica.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 22 lub 24).

Termin zgłaszania uwag – do 31 października 2018 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem !

Print Friendly, PDF & Email