„Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina” inicjatywa Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w ramach akcji PZU S.A.

Gmina Pysznica przyłączyła się do działania Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej włączając happening „Polna Lokomotywa, do której wsiada cała rodzina” do prowadzonej dla rodzin z terenu gminy Pysznica ogólnopolskiej akcji „Postaw na Rodzinę”.

Projekt ”Polna Lokomotywa do której wsiada cała rodzina” ma posłużyć rodzinom odwiedzającym SOWiIK na ul. Polnej w Stalowej Woli. Projekt zakłada wymianę urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie SOWiIK  Jednym z urządzeń będzie lokomotywa, która była inspiracją do nazwy projektu.  Szczegóły [zobacz]

Zachęcamy mieszkańców gminy do uczestnictwa w happeningu, jak również do korzystania w pomocy SOWiIK.

SOWiIK jest instytucją o zasięgu powiatowym. Obejmuje swoimi usługami mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Generalnie pomoc dotyczy osób dorosłych. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież dotknięte którymkolwiek obszarem kryzysu: przemocą, utratami, kataklizmami, problemami suicydalnymi tj. mające myśli samobójcze, po próbach samobójczych. W hostelu dzieci mogą przebywać wyłącznie ze swoim rodzicem/rodzicami lub z prawnym opiekunem.
Wyjątkowo w zimie do SOWiIK-u może być przyjęta osoba do hostelu, która jest mieszkanką innego powiatu. Od wielu lat ustalono, że w związku z działaniem Schroniska Br. Alberta w Stalowej Woli do SOWiIK mogą być przyjęte wyłącznie kobiety, nawet bezdomne na 24 h. Koszty jej pobytu pokrywa wówczas gmina właściwa jej miejsca zamieszkania lub ostatnia gmina, w której mieszkała.
Pomoc psychologiczna w SOWiIK jest bezpłatna. Osoby przebywające w hostelu również bezpłatnie korzystają z pomieszczeń, z mediów, natomiast same się żywią i same zabezpieczają leki oraz osobiste środki czystości. Jeżeli nie posiadają żadnych dochodów ani wsparcia rodziny pomocy materialnej udziela im MOPS/właściwy OPS, a do 10 dni koszt wyżywienia pokrywa SOWiIK. W tej sprawie ośrodek współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej właściwemu miejscu zamieszkania lub MOPS Stalowa Wola realizuje potrzebną pomoc rozliczając się z właściwym OPS-em.


Print Friendly, PDF & Email