Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłosiło nabory wniosków w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz „Pozostałych działań konkursowych” od od 30 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 (Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ czytaj więcej

Nowe wiaty przystankowe

Na terenie gminy Pysznica zamontowanych zostało 12 nowych wiat przystankowych. Wiaty znajdują się przy drogach powiatowych Zarzecze – Rzeczyca Długa – 10 szt. oraz Stalowa Wola-Pysznica 2 szt. Wiaty zostały zakupione ze środków gminy Pysznica.