Ogłoszenie o naborach wniosków prowadzonych przez Lasowiacką Grupę Działania

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWO POWSTAJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZONYCH PRZEZ GRUPY DEFAWORYZOWANE

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.1 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWO POWSTAJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO LGD

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1 DZIAŁANIA NA RZECZ POWSTAWANIA I ROZWOJU SEKTORA USŁUG NA OBSZARZE LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA ISTNIEJĄCYCH MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW UKIERUNKOWANYCH NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO LGD

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018

CEL SZCZEGÓŁOWY I.2 ROZWÓJ MIKRO I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD Z WYKORZYSTANIEM INNOWACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY INNOWACYJNE

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-4-2018

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3 ROZWÓJ TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU, OPARTEJ NA WYKORZYSTANIU NATURALNYCH ZASOBÓW OBSZARU LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2 TWORZENIE, ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-2018

Print Friendly, PDF & Email