Odpowiedzialność za stan drzew rosnących na prywatnych nieruchomościach w pobliżu dróg

Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych przy drogach gminnych w gminie Pysznica o usuwanie gałęzi drzew zwieszających się na teren pasów drogowych w tym jezdni dróg gminnych przyległych do tych posesji.
Zwisające gałęzie i konary drzew stwarzają duże zagrożenie dla użytkowników dróg, ograniczają widoczność, zanieczyszczają jezdnię, przesłaniają znaki drogowe oraz utrudniają przejazd pojazdów.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym w przypadkach wyrządzenia szkody podmiotom trzecim w skutek braku pielęgnacji drzew rosnących na prywatnej posesji odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości na której się one znajdują.

Print Friendly, PDF & Email