Oddział przedszkola w Brandwicy już otwarty

Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk i Zastępca Wójta Aleksander Jabłoński, gościli dziś w Przedszkolu „Pod Wesołym Słonkiem” w Brandwicy. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019, około 50 dzieci rozpoczęło edukację przedszkolną w nowym oddziale pysznickiego przedszkola. Budynek po byłej szkole w Brandwicy zaadaptowano na potrzeby najmłodszych tworząc sale zajęć, łazienki dla dzieci, personelu i osób niepełnosprawnych oraz zaplecze gospodarczo – socjalne.

Jak wiadomo, pierwsze dni w szkole czy przedszkolu nie należą do najłatwiejszych – ani dla dzieci ani dla rodziców. Nawet fakt, że panie przedszkolanki już od progu witały rodziców i ich pociechy z uśmiechem, nie pomógł w trudnych chwilach rozstania. Jak wspomniała Pani Dyrektor Dorota Dąbrowska, najtrudniejszym miesiącem jest wrzesień, bowiem jest to czas, w którym dzieci i rodzice przyzwyczajają się do nowego trybu dnia. Niekiedy to rodzicom trudniej zostawić pociechy pod opieką nauczycielek niż dzieciom zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Na szczęście są i dzieci, które doskonale odnajdują się w nowej sytuacji i chętnie bawią się z nowymi koleżankami i kolegami.

Przedszkole powstało w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Mierzwa

Print Friendly, PDF & Email