Nowe zasady przy płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

Jeśli kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo (nie dzieli się na raty) w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Konsekwencją wprowadzenia tej zasady jest rezygnacja z doręczania decyzji i poboru podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (obecnie w decyzji do kwoty 7 zł).

Print Friendly, PDF & Email