Nowe rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. znoszące rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków znoszące poprzednie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. Nowe rozporządzenie m.in. uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie oraz uchyla zakaz organizowana targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków. Nowy przepis wprowadza ogólne środki bioasekuracji, które mają być stosowane przez hodowców drobiu, w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem grypy ptaków. drób ma być utrzymany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu) oraz wykluczający jego dostęp do otwartych zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Hodowcy powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej odległości. Ponadto drób ma być karmiony i pojony w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Informacji udziela: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 34, tel. 15 8443176, tel. 8160083, www.piwstw.com2.pl

Rozporządzenie [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email