Bezpłatna pomoc prawna

Fundacja „Masz prawo” pragnie poinformować, że w ramach realizowanych zadań pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim!” i „Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Stalowowolskim!” prowadzi:

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 • w Stalowej Woli (punkt stacjonarny), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12,
  poniedziałek i środa: 14:00 – 18:00, wtorek: 12:00 – 16:00, czwartek i piątek: 8:00 – 12.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 • w Zaklikowie, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
  poniedziałek: 8:00 – 12:00
 • w Zaleszanach, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
  wtorek: 8:00 – 12:00
 • w Bojanowie, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
  środa: 8:00 – 12:00
 • w Pysznicy, Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
  czwartek: 11:00 – 15:00
 • w Radomyślu nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
  poniedziałek: 11:00 – 15:00

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego można zasięgnąć porad obywatelskich dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzających do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenia wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej można zasięgnąć porad prawnych, w tym pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Porady świadczone są przez prawników i doradców obywatelskich z zachowaniem zasad zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zapraszamy osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAPISY NA WIZYTY POD NUMEREM TELEFONU: 15 643 36 56 lub E-MAILOWO: pomocprawna@stalowowolski.pl

Prawnicy oraz doradcy obywatelscy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie w terminach wskazanych powyżej. Informacje o realizacji zadania, funkcjonowaniu Punktów, warunkach korzystania z porad prawnych i obywatelskich są dostępne w Punktach oraz na naszej stronie internetowej: www.maszprawo.net lub www.facebook.com/Fundacja-Masz-prawo-1660779820862086/

Serdecznie zapraszamy Państwa do ww. Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego.

NIP: 8672237706, REGON: 180955512, KRS: 0000447790
fundacja@maszprawo.net, www.maszprawo.net
Tel.: +48 502-371-774

Print Friendly, PDF & Email