Można składać prace w konkursie poetyckim „Poeta Przyrodniczy”

Rusza IV edycja Konkursu Poetyckiego „Poeta Przyrodniczy”. W bieżącym roku konkurs skierowany jest do mieszkańców oraz uczniów szkół znajdujących się na terenie trzech parków krajobrazowych administrowanych przez nasz Zespół, tj.: Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej oraz Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.

Celem konkursu jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i krajobrazem najbliższego otoczenia, czyli parków krajobrazowych. Wierzymy, że zarówno wśród uczniów, jak i mieszkańców znajdą się chętni do utrwalenia na papierze wrażeń z wędrówek, obserwacji, bliskich spotkań z przyrodą i zabytkami naszego regionu.

Wiersze wraz z formularzem zgłoszenia (Załącznik Nr 2) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby lub mailem do dnia 9.03.2018 r. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie (Załącznik Nr 1) oraz na naszej stronie internetowej.

Nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają materiały promocyjne ZPK w Przemyślu.

Nadesłane prace wraz z ubiegłorocznymi planuje się wydać w ramach publikacji promocyjnej naszego Zespołu, jako II tom poezji przyrodniczej.


Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ul. T. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl
tel. 16 670-39-69

fot. Andrzej Herdzik

Print Friendly, PDF & Email