Młode dziennikarki na podium

Uczennice drugiej klasy gimnazjalnej: Julia Czuba, Julia Wandas, Karolina Wasąg i Marysia Jarosz – autorki reportażu o Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II, który od 18 lat odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy, zostały zakwalifikowane do ścisłego finału konkursu „Archiwum wspomnień Jana Pawła II” organizowanego przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie i Fundację Wspomagania Wsi. Autorki filmu wraz z ks. Stanisławem Gurbą – dyrektorem Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli i Teresą Mierzwą – wicedyrektorem szkoły w Pysznicy, koordynatorami tego projektu oraz dwoma innymi zwycięskimi zespołami wezmą udział w wielkim finale, w ramach którego poprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty dziennikarskie. Zespoły filmowe wezmą również udział w Gali Wręczenia Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka, która odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 17.00-18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Film konkursowy zatytułowany „Jest takie miejsce na ziemi” podkreśla znaczny rozwój inicjatywy, która narodziła się w pysznickiej społeczności szkolnej i rosnące zainteresowanie tym przeglądem twórczości wśród dzieci i młodzieży z całej Polski, a nawet spoza granic naszego kraju. Bohaterami reportażu są: Ludwika Błażejowicz, dyrektor pysznickiej szkoły w latach 1982 – 2003 i inicjatorka przeglądu, Władysław Szpunar, dyrektor szkoły od 2004 r. oraz Teresa Mierzwa, wicedyrektor szkoły i nauczyciel muzyki.

Projekt filmowy realizowany jest przez Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Print Friendly, PDF & Email