Lasowiacka Grupa Działania informuje o terminach spotkań dot. aktualnych naborów wniosków

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Rozwijania działalności gospodarczej.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2018 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej;
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Baranów Sandomierski 06.06.2018 r.
godz. 09:00
Sala bankietowa w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1
2. Bojanów 07.06.2018 r.
godz. 12:30
Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5
3. Gorzyce 06.06.2018 r.
godz. 13:00
Świetlica wiejska w budynku Remizy OSP
w Gorzycach, ul. Pańska 1
4. Grębów 07.06.2018 r.
godz. 09:00
Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
ul. Rynek 1
5. Nowa Dęba 06.06.2018 r.
godz. 12:30
Budynek administracyjny Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie,
ul. Słowackiego 1a pok. 24 (I-sze piętro)
6. Pysznica 08.06.2018 r.
godz. 09:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322
7. Radomyśl nad Sanem 06.06.2018 r.
godz. 09:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
8. Zaleszany 07.06.2018 r.
godz. 09:00
Sala narad w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16
9. Zaklików 07.06.2018 r.
godz. 13:00
Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email