Laptopy dla uczniów z terenu Gminy Pysznica

Na czas zawieszonych zajęć lekcyjnych w szkołach oraz w związku z koniecznością organizacji zajęć zdalnych, Gmina Pysznica zakupiła laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów z terenu naszej gminy.

Dyrektorzy szkół przekazali najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom łącznie 61 komputerów.

Pochodziły one z zakupu wspartego dotacją w wysokości 58 800 zł pochodzącą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach oraz z wcześniej realizowanych projektów edukacyjnych. Uczniowie, którzy zgłosili problem z dostępem do internetu, oprócz sprzętu, zostali wyposażeni również w internet mobilny, a dzięki współpracy z firmą MTM Info s.c. ze Stalowej Woli w internet stacjonarny.

Print Friendly, PDF & Email