Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Od 7 do 28 lutego 2018 r. trwa konkurs ofert na następujące zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w Pysznicy w 2018 r.”
Zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w Jastkowicach w 2018 r.”
Zadanie nr 3 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w Kłyżowie w 2018 r.”

Przygotowane oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „konkurs” oraz numerem i nazwą zadania w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy, przy ul. Wolności 322 do 28 lutego 2018 r. w godzinach od 7.00 – 15.00.

Print Friendly, PDF & Email