Konkurs fotograficzny „Drzewo w zimowej szacie”

Przedszkole w Pysznicy w ramach kontynuacji działań z zakresu edukacji ekologicznej ogłasza konkurs „Drzewa w zimowej szacie”. Konkurs jest związany z projektem pt. „Centra edukacji Ekologicznej w gminie Pysznica” realizowanym przez gminę Pysznica w ramach osi IV Ochrony środowiska i zapobieganiu zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej krajobrazowej RPO WP 2007-2013.

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie i rozwijanie miłości do świata przyrody
  • propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa
  • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
  • ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury
  • ukazanie piękna drzew w zimowej szacie w naszej okolicy

Warunki uczestnictwa

W konkursie może uczestniczyć każdy kto zrobi zdjęcia na temat związany z konkursem i jest mieszkańcem gminy Pysznica. W przypadku osoby niepełnoletniej do udziału w konkursie potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Zdjęcia powinny przedstawiać piękno drzew w zimowej szacie.

Prace konkursowe: barwne lub czarno-białe odbitki na papierze fotograficznym w formacie 15×21, 18×24 lub 20×30 oraz powinny posiadać zapis cyfrowy dołączony do fotografii na płycie CD/DVD.

Każde zdjęcie powinno być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, tytuł oraz określenie miejsca wykonania. Każdy uczestnik może dostarczyć nie więcej niż 2 zdjęcia. Prace konkursowe można składać osobiście lub wysłać na adres: Przedszkole w Pysznicy ul. wolności 295, 37-403 Pysznica. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

Termin nadsyłania prac mija 13 lutego 2018 r.

Prace będzie oceniać jury powołane przez Organizatora. Spośród zdjęć wyłonione zostaną I,II, III miejsca oraz 10 wyróżnień.

Prace będą prezentowane podczas wystawy zorganizowanej w Przedszkolu w Pysznicy oraz na stronie pysznica.pl

Uwagi

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i dyplomy.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:

Organizator
Przedszkole w Pysznicy
ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
tel.: 15 841 00 34
e-mail:mailto:przedszkole@pysznica.pl

 

Print Friendly, PDF & Email