Komunikat Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola realizuje inwestycję budowy nowoczesnego niskoemisyjnego bloku gazowo-parowego, który zastąpi istniejące wyeksploatowane jednostki węglowe. Obecnie prace wchodzą w fazę rozruchową. Na tym etapie konieczne jest  przeprowadzenie procesu czyszczenia rurociągów za pomocą pary. Proces ten może  powodować okresowe uciążliwości dla mieszkańców terenów wokół Elektrociepłowni związane ze zwiększoną emisją hałasu.

Prowadzenie prac planowane jest  od 22  lutego  do 9 marca 2020 roku.

Dla ograniczenia skutków ewentualnych czasowych  wzrostów poziomu hałasu prace nie będą prowadzone w niedziele oraz w porze nocnej.

Przepraszamy mieszkańców za możliwe uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.  Nowy blok gazowo-parowy  przyczyni się w przyszłości do znaczącej poprawy jakości powietrza i polepszenia lokalnych  warunków życia.

Print Friendly, PDF & Email