Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczonego trybu pracy Urzędu Gminy w Pysznicy, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2020 do godz. 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny – zgłoszenie należy uzupełnić przesyłając oryginały zgłoszenia tradycyjną pocztą.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia: biuro.rady@pysznica.pl

Numery telefonów, pod którymi zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony: 15 841 00 18, 531 730 072.

Print Friendly, PDF & Email