Jubileusz 60 lecia kapłaństwa ks. kanonika Tadeusza Macha

9 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym w Jastkowicach ks. kanonik Tadeusz Mach uroczyście obchodził 60 lecie przyjęcia święceń kapłańskich. W tym dniu na Mszy Św. o godz. 11.00 dostojny jubilat wraz z parafiami i zaproszonymi gośćmi dziękował Bogu za lata sprawowania posługi kapłańskiej. Ks. Tadeusz Mach prawie 40 lat sprawował funkcję proboszcza parafii w Jastkowicach i zapisał się w sercach parafian nie tylko jako duszpasterz ale również animator społeczności lokalnej, ceniący dbałość o tradycję i historię regionu.

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica oraz Krzysztof Skrzypek – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica, którzy przekazali list gratulacyjny z życzeniami:

W tym szczególnym dniu, jakże pięknego jubileuszu, pragniemy złożyć życzenia i gratulacje w imieniu samorządu gminy Pysznica.
Od 60 lat posługi kapłańskiej Czcigodny Księże służysz Bogu głosząc jego obecność i chwałę, służysz ludziom by nie utracili łaski zbawienia i swoim życiem świadczyli o jedności z Jezusem w Jego Kościele.
Dziękujemy za odprawione Msze Święte, za modlitwę, za słowa nauki, za wszystko co łączy się z kapłańska posługą.
Na kolejne lata życzymy Księdzu: Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci i żelaznego zdrowia.
Niech Pan Bóg błogosławi Księdzu na drodze zgłębiania daru i tajemnicy kapłaństwa przez kolejne lata służby na niwie Pana
„.

Ks. kan. Tadeusz Mach urodził się 11 marca 1935 r. w Żołyni (diecezja przemyska). Liceum Humanistyczne ukończył w 1953 r. w Przemyślu i po odbyciu studiów seminaryjnych w WSD w Przemyślu (1953-59) przyjął 7 czerwca 1959 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w Dobrzechowie, Bieździedzy, Nisku, Stalowej Woli – par. św. Floriana. Od 1971 do 2010 r. proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach. Dziekan dekanatu Stalowa Wola – Północ, honorowy kanonik kapituły katedralnej w diecezji sandomierskiej. Rozbudowa świątyni, dom parafialny św. Józefa, kaplica cmentarna i wiele innych inicjatyw to dzieło życia ks. Tadeusza. Ks. Tadeusz Mach w czerwcu 2014 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla gminy Pysznica”

Więcej informacji [zobacz]

Tekst: Beata Biały Zdjęcia: Mieczysław Sowa

Print Friendly, PDF & Email