Jednostki OSP z terenu gminy Pysznica otrzymają nowe wyposażenie

14 lutego 2018 r. gmina Pysznica złożyła wniosek o powierzenie realizacji zadania jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek objął dofinansowanie zakupu wyposażenia (torby ratownicze, defibrylatory, zestaw do ratownictwa technicznego) dla jednostek OSP z terenu gminy.
15 marca 2018 r. została podpisana w Rzeszowie umowa na realizację tego zadania. Koszty ogółem to 78 100,00 zł w tym 77 319,00 zł – Fundusz Sprawiedliwości oraz 781,00 zł środki własne.
W dniu podpisania umowy Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Mikołaj Pawlak dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, zaś gminę Pysznica Tadeusz Bąk- wójt gminy, Bogusława Sondej – skarbnik gminy oraz Ryszard Szado – komendant gminny ZOSP RP.

Print Friendly, PDF & Email