Jednostki OSP z gminy Pysznica otrzymały nowy sprzęt

14 maja 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Pysznicy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Pysznica. Sprzęt został zakupiony z dotacji otrzymanej przez gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa dotacyjna o środki w wysokości 77 319 zł została podpisana 15 marca br. na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Samorząd gminy Pysznica zakupił 3 torby ratownicze, 2 defibrylatory oraz 1 zestaw do ratownictwa technicznego. 14 maja jednostki OSP Studzieniec, OSP Kłyżów i OSP Pysznica otrzymały torby ratownicze, defibrylatory trafiły do OSP Kłyżów i OSP Pysznica. Jednostka OSP Jastkowice otrzyma zestaw do ratownictwa technicznego w najbliższym czasie.

Podczas uroczystego przekazania sprzętu Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznicy podziękował za szczególne zaangażowanie w pozyskanie tej dotacji Aleksandrowi Jabłońskiemu –  Zastępcy Wójta Gminy oraz Ryszardowi Szado – komendantowi gminnemu OSP. Mł. bryg. Robert Lebioda – Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli pogratulował strażakom otrzymanego, nowego wyposażenia. Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy Pysznica wyraził swoją radość z tego, jak bardzo przez lata działalności samorządu gminnego, poprawiły się warunki służące działalność jednostek OSP w gminie Pysznica.

Print Friendly, PDF & Email