Inwestycje zakończone, jak i te jeszcze w realizacji

Druga połowa 2018 roku to czas finalizowania zaplanowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Zakończone zadania to m.in:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. PYSZNICA – OLSZOWIEC – dalszy etap
5 listopada zakończono etap inwestycji zaplanowany do wykonania w roku 2018. Wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 2 928,01 m wraz z pompowniami sieciowymi.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Pysznica-Sudoły i Kłyżów
Wartość dofinansowania to 50 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) są ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, składajace się z: urządzeń siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i gier z elementami małej architektury, ogrodzenie i zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

 

 

W zakresie inwestycji drogowych powstały odcinki dróg w Chłopskiej Woli, Krzakach, Kłyżowie, Bąkowie, Brandwicy, Jastkowicach i Pysznicy. Przebudowano drogę powiatową relacji Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa od skrzyżowania z drogą Stalowa Wola – Pysznica do skrzyżowania Brandwica – Jastkowice. Gmina Pysznica partycypowała w kosztach tej inwestycji, przeznaczając na ten cel kwotę 928 502,00 zł.
Obecnie trwa remont ulicy Sanowej i Błonie w Pysznicy w sołectwie Sudoły oraz drogi wewnętrznej w Chłopskiej Woli. Według planu inwestycja ma się zakończyć w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.

 

W ramach operacji: „Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne dostępne dla wszystkich” realizowana jest inwestycja w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych o nawierzchni nietrwałej (z kruszywa) na nawierzchnię asfaltową oraz wykonanie nawierzchni brukowej na terenie widowni i deptaku służącym działalności kulturalnej. Wniosek o dofinansowanie został złożony 14 czerwca 2017 r. a umowa o jego realizację podpisano 25 lipca 2018 roku. Operacja jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja tej operacji potrwa do 30 listopada 2018 r.

W ramach operacji „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystywania” realizowane są trzy zadania:
Zadanie 1.
Przebudowa infrastruktury centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych, deptaków, ścieżki zdrowia – w zakresie montażu siłowni zewnętrznej
Zadanie 2.
Budowa siłowni zewnętrznych przy Domu Ludowym w Jastkowicach
Zadanie 3.
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Pysznicy – Podborek

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14 czerwca 2017 r. a umowa o jego realizację podpisano 16 sierpnia 2018 roku. Operacja jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja tej operacji potrwa do 3 grudnia 2018 r.

 

W zakresie infrastruktury rekreacyjnej finalizowany jest również montaż placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Brandwicy ul. Isep oraz siłowni zewnętrznej w Słomianej.

Dotychczasowe władze Gminy Pysznica w składzie Tadeusz Bąk – Wójt Gminy Pysznica, Stanisław Paleń – Sekretarz Gminy Pysznica oraz Aleksander Jabłoński – Zastępca Wójta Gminy Pysznica pełniący tę funkcję do 31 października 2018 r. składają Wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne podziękowania za lata współpracy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi gmina Pysznica cały czas się rozwija, staje się nowocześniejsza, przy zachowaniu lokalnej historii i tradycji.

 

Tekst: Beata Biały
Zdjęcia: Adrian Świątek, Paulina Mierzwa, Beata Biały

 

Print Friendly, PDF & Email