Inwestycje drogowe w gminie Pysznica

Od marca do maja trwały prace obejmujące w Pysznicy asfaltowanie ulic: Miła, Kolonia i Żwirowa oraz ulicę Fedorowskiego w Jastkowicach. W ramach przebudowy wykonane zostały roboty drogowe m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo-tłuczniowej tłuczniem kamiennym, mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej, skropienie bitumem warstwy wiążącej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej, plantowanie poboczy ręcznie wraz z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie. Koszt tego zadania wyniósł 380 558,93 zł.

Obecnie podobne prace rozpoczęły się na kilkunastu kolejnych odcinkach dróg gminnych:

w Pysznicy – ul. Słowackiego (310 m), ul. Jagodowa (440 m), ul. Podorenda (663 m), ul. Modrzewiowa (240 m);
w Jastkowicach – ul. Ruda Nowa (900 m);
w Krzakach – ul. Polna (360 m);
w Kłyżowie – ul. Rzeczna (128 m);
w Bąkowie – ul. Graniczna (759 m);
w Studzieńcu (255 m);
w Chłopskiej Woli (120 m).
Wykonawcą tych robót jest firma MOLTER z Rudnej Małej. Koszt zadania 880 328,86 zł.

Print Friendly, PDF & Email