Gminne inwestycje

Słoneczne wakacje to nie tylko czas wypoczynku ale również wytężona praca w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji. We wszystkich miejscowościach na terenie gminy Pysznica prowadzone są prace budowlane, które zmieniają otoczenia na bardziej funkcjonalne i estetyczne.

  1. Od maja trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec – etap II. Prace prowadzi firma SANITEX Spółka z o.o. z Tryńczy. Wartość zamówienia 857 925 zł. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie br.

2. Zaawansowana jest realizacja zadania „Budowa pętli i zatok autobusowych oraz wiat przystankowych w Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola o wartości 549 453.17 zł.
Inwestycja ta obejmuje:
w Kłyżowie – ul. Błońska – remont nawierzchni drogi wraz z budową zatoki autobusowej z wiatą przystankową
w Pysznicy – ul. Kręta – budowa dwóch zatok autobusowych i wiat przystankowych
w Brandwicy – ul. Kochanowskiego – budowa pętli autobusowej z wiatą przystankową

Wykonawcą robót jest PAWEŁ LACH Szyperki 39A, 37-405 Jarocin
Termin realizacji od 19 czerwca do 4 września 2017 r.

3. Przebudowa dróg w gminie Pysznica
w Pysznicy – ul. Słowackiego (310 m), ul. Jagodowa (440 m), ul. Podorenda (663 m), ul. Modrzewiowa (240 m);
w Jastkowicach – ul. Ruda Nowa (900 m);
w Krzakach – ul. Polna (360 m);
w Kłyżowie – ul. Rzeczna (128 m);
w Bąkowie – ul. Graniczna (759 m);
w Studzieńcu (255 m);
w Chłopskiej Woli (120 m).
Wykonawcą tych robót jest firma MOLTER z Rudnej Małej. Koszt zadania 880 328,86 zł.

4. Zakończyła się budowa i modernizacja boisk sportowych w gminie Pysznica
Zadanie 1. Przebudowa i modernizacja boiska w Kłyżowie – etap I
Zadanie 2. Budowa boiska do piłki nożnej w Studzieńcu.

5. W sierpniu rusza rozbudowa i adaptacja części budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WP na lata 2014-2020 przedsięwzięcie: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola.

Zamówienie o wartości 1 033 200.00 zł zrealizuje Z.R.B. Józef Bajek z Nowosielca.

6. W różnych miejsca na terenie gminy prowadzone są drobne remonty (m.in. nowe schody przy ośrodku zdrowia w Pysznicy), zamontowano tablice ogłoszeniowe na nowych osiedlach.

Na tym jednak nie koniec. W przygotowaniu są kolejne przetargi w zakresie poprawy jakości dróg obejmujące w sumie ponad 8 km dróg gminnych.

 

Zdjęcia: Beata Biały, Adrian Świątek

Print Friendly, PDF & Email