Gmina Pysznica otrzyma dofinansowanie z programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, sprzyjające integracji społecznej skierowanej do różnych grup wiekowych.

Na terenie gminy Pysznica Otwarte Strefy Aktywności powstaną w Kłyżowie (dz. nr ew. 1071) i w Sudołach (dz. nr ew. 4555).
Obie lokalizacje zawierają wariant podstawowy: siłownia plenerowa i strefa relaksu.

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 50 tys. zł

Wyniki konkursu [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email