Gmina Pysznica nawiązała współpracę z miastem Bóbrka na Ukrainie

 

 

 

Od maja br. trwały formalne przygotowania do podjęcia współpracy między gminą Pysznica a miastem Bóbrka na Ukrainie. Następnie podjęte zostały stosowne uchwały organów stanowiących obu samorządów. Uchwała Rady Miejskiej Bóbrki nr 774 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz uchwała nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawierają zgodę na podjęcie współpracy w następującym zakresie:
– rozwój regionalny i lokalny,
– współpraca kulturalna,
– współpraca gospodarcza, handlowa i okołobiznesowa,
– współpraca w zakresie ochrony środowiska w tym energooszczędzania i racjonalnego wykorzystania potencjału przyrody,
– współpraca w zakresie sportu i turystyki,
– współpraca w zakresie uczestnictwa w transgranicznych strukturach współpracy,
– współpraca w zakresie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej.

W październiku w gminie Pysznica gościła 7 osobowa delegacja z Bóbrki na czele z Merem  Romanem Grynusem. Goście odwiedzili ciekawe miejsca w naszej gminie, byli pod wrażeniem nowoczesnej infrastruktury i pozyskanych środków zewnętrznych.

Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk oraz Bóbrecki Mer Miasta Roman Grynus podpisali 20 października w Pysznicy „Deklarację współpracy partnerskiej”. Zwieńczeniem spotkania przedstawicieli obu samorządów była uroczysta kolacja w restauracji „Retro” w Pysznicy.

Podpisanie umowy o partnerskich relacjach i współpracy nastąpi w listopadzie 2017 roku w Bóbrce na Ukrainie.

Print Friendly, PDF & Email