Działaj Lokalnie – spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie informacyjne nt. konkursu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Działaj Lokalnie to konkurs grantowy, wspierający realizację inicjatyw lokalnych. Chcesz coś zmienić w swojej miejscowości? Zastanawiasz się czy działanie wpisuje się w cele konkursu ?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o konkursie które odbędzie się:
07.05.2018, godzina: 16:00, miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy w Pysznicy.

Ramowy program spotkania informacyjnego, zapowiada się następująco:
1. Działaj Lokalnie – kilka słów wstępu.
2. Zasady i wymogi formalne związane z udziałem w konkursie.
3. Kluczowe kryteria merytoryczne projektów finansowanych z programu „DL”.
4. Jak logować się do generatora wniosków.
5. Wniosek aplikacyjny – punkt po punkcie.
6. Prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK.
7. Informacja o wsparciu doradczym i szkoleniowym na temat RODO.
8. Informacja o dodatkowych działaniach związanych z DL – m.in. konkurs Lokalne Inicjatywy, konkurs „Opowiedz…”.
9. Informacja o pozostałych możliwościach i konkursach realizowanych przez lub w partnerstwie z Fundacją SMK np. RKG Równać Szanse.
10. Pytania, dyskusja, informacja o wsparciu doradczym.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, która od 7 lat pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie na teren powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Print Friendly, PDF & Email