Przedszkole „Pod Wesołym Słonkiem” powstało w Brandwicy

Dotychczas gminne przedszkole działało w dwóch budynkach położonych w Pysznicy. Od bieżącego roku szkolnego placówka wzbogaciła się o pomieszczenia po byłej szkole w Brandwicy. Zmiana ta została podyktowana wzrostem zapotrzebowania na opiekę przedszkolną dla dzieci z terenu gminy Pysznica.
Prace remontowe trwały od kwietnia do 24 lipca 2018 r. i obejmowały adaptację dla potrzeb przedszkola pomieszczeń wewnątrz budynku, sal zajęć z wyposażeniem wraz z łazienkami dla dzieci, łazienek dla personelu i osób niepełnosprawnych, zaplecza gospodarczo – socjalnego dla pracowników, utworzenie punktu gastronomicznego do wydawania posiłków ze zmywalnią oraz wyposażeniem. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, termomodernizację budynku. Powstała kotłownia na paliwo gazowe oraz parking dla samochodów osobowych.
Przedszkole „Pod Wesołym Słonkiem” powstało w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Zarówno Przedszkole w Pysznicy jak i Oddział w Brandwicy będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:30. Czas ten wypełnią zajęcia integracyjne, korekcyjno–kompensacyjne oraz zabawy indywidualne. Istnieje także możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć dodatkowych – religii, rytmiki, języka angielskiego, logopedii i zajęć sportowych.
Do Przedszkola w Brandwicy będzie uczęszczać pięćdziesięcioro dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Do dyspozycji najmłodszych przygotowano dwie sale zajęć, łazienki, kuchnię oraz plac zabaw. Posiłki będą dowożone z pysznickiego przedszkola. Pracę znalazło tu łącznie 7 osób, w tym trzy nauczycielki.
128 dzieci w wieku 3-6 lat, zostanie objętych edukacją przedszkolną w placówce w Pysznicy. Przygotowano dla nich 6 sal, łazienki, jadalnię, kuchnię, a także otoczony zielenią plac zabaw. O edukację dzieci dbać będzie 11 nauczycielek.
Misją przedszkola jest m.in. kształtowanie osobowości dziecka w sposób otwarty, twórczy i aktywny, stymulowanie jego rozwoju oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację ekologiczną.

Dziś i jutro w obu oddziałach w godzinach 16:00 – 18:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci.

Tekst: Paulina Mierzwa, Beata Biały

Zdjęcia: Paulina Mierzwa

Print Friendly, PDF & Email