Bezpłatny program nauki pływania dla dzieci z klas I – III

Program „Umiem Pływać” jest realizowany przez Klub Pływacki „MOTYL” MOSiR Stalowa Wola przy współpracy z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Dyrektorem MOSiR w Stalowej Woli

1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny i powszechny.
2. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem wewnętrznym pływalni MOSiR.
4. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulaminem pływalni MOSiR w Stalowej Woli.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na basenie odpowiada trener prowadzący i obsługa ratownicza.
6. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice i wolontariusze.
7. Dzieci zgłaszają się na zajęcia w holu pływalni minimum 10 minut przez zajęciami.
8. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik (zalecamy również okulary pływackie)
9. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą sprawdzeniem obecności.
10. Przed wejściem na pływalnie każdy uczestnik obowiązkowo korzysta z natrysku.
11. Zabrania się wchodzenia do wody, skakania i korzystania z innych przyborów bez pozwolenia trenera.
12. Na pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.

Szczegóły na www.umiemplywac.com.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email