Agrolotniczy zabieg ratowniczy drzewostanu

W związku z występowaniem szkodnika – osnui gwiaździstej na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski będzie wykonywany agrolotniczy zabieg ratowniczy drzewostanu. Obejmie on oddziały położone w zasięgu terytorialnym Gminy Pysznica i Gminy Zaklików

Planowana powierzchnia zabiegu to 149,46 ha.
Lokalizacja zabiegu:

🔸Leśnictwo Kruszyna, obręb Lipa, numery oddz. 196, 214, 215 Gmina Pysznica, obręb ewidencyjny Jastkowice działki o numerach ewidencyjnych: 4070, 4078, 4099, 4100.
🔸Leśnictwo Gielnia, obręb Lipa numery oddz. 42, 58, 59 Gmina Zaklików obręb ewidencyjny Gielnia, działki o numerach 476, 477, 478, 479,496, 497, 498.

⭕️Podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować ostrożność tj. nie przebywać albo niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu oraz nie pozostawać na przyległych do pól zabiegowych pastwiskach i wybiegach dla bydła i innych zwierząt gospodarskich. Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania traw, wypasu oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.
⭕️Na granicy lasu objętego zakazem, a w szczególności przy drogach prowadzących do lasu zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze z informacją o terminie zakazu wstępu na pola zabiegowe.

Print Friendly, PDF & Email