Absolutorium dla Wójta Gminy

Na sesji Rady Gminy Pysznica w dniu 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XLIV/276/2018 radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Pysznica Tadeuszowi Bąkowi.

Print Friendly, PDF & Email