Bezpłatny kurs językowy

Od 01.04.2017 r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób:
– o niskich kwalifikacjach zawodowych – MAKSYMALNIE średnie wykształcenie, uczących się lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim. Dla osób powyżej 25 roku życia – 240 osób ( 144 kobiet i 96 mężczyzn)

W tym:
– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ( w tym również osoby przebywające na rencie lub emeryturze maksymalnie do 74 roku życia nie pracujących dodatkowo ale pragnących wrócić na rynek pracy przynajmniej na 1/2 etatu)

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby wchodzące na rynek pracy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące wejście po raz pierwszy/powrót na rynek pracy)

Oferujemy bezpłatne szkolenia językowe:
– język angielski poziom A (A1, A2) lub B (B1, B2)
– język niemiecki poziom A (A1, A2) lub B (B1, B2)

Uczestnikom zapewniamy:
– Profesjonalną kadrę lektorów;
– Materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenie; 2 komplety na poziom A1 lub B1 oraz A2 lub B2);
– Małe grupy szkoleniowe-12 osobowe,
– Miejsce szkoleń dostosowane do możliwości grupy (najbliższa miejscowość gdzie zbierze się grupa 12 osobowa i będzie możliwość wynajęcia sali)
– Możliwość uzyskania Certyfikatu Językowego VCC lub innego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, ważnego bezterminowo;

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 20 grup szkoleniowych po 12 osób (w tym 13 grup z języka angielskiego i 7 grup z języka niemieckiego). Okres realizacji projektu 01.04.2017 – 31.12.2017 r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: kompetencje.jezykowe@navigator.edu.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kompetencje-jezykowe-kluczem-do-sukcesu

Z poważaniem Zespół Projektu
„Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!”

Print Friendly, PDF & Email