Relacja z Wieczoru Pieśni Patriotycznych w Pysznicy

W niedzielny wieczór, 15 września, w zabytkowym budynku plebanii w Pysznicy odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych, organizowany przez Muzeum Jana Pawła II i parafię w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wspólne śpiewanie poprowadziła schola młodzieżowa starsza i zespół instrumentalno-wokalny „Akord” pod kierunkiem Teresy Mierzwy. Wydarzenie było okazją do świętowania Niepodległości i rozbudzania postaw patriotycznych w młodszym pokoleniu.  Uczestnicy bowiem byli w różnym  wieku – młodzi i starsi, m.in. miejscowi harcerze, którzy czuwali też nad sprawnym przebiegiem spotkania. Wieczorne wydarzenie miało charakter interaktywny, większość pieśni została wyśpiewana wspólnie ze zgromadzoną publicznością, kilka utworów zaprezentowali soliści. Surowy stan wnętrza obiektu oraz odczytane fragmenty wspomnień ks. Franciszka Nicałka, wikariusza w Pysznicy od 1943 r. z pewnością pozwoliły mocniej przeżyć organizowane wydarzenie.

Plebania w Pysznicy została wybudowana na początku XX w. i zachowała zabytkowy charakter do czasów obecnych. Od kilku lat, przy wsparciu Gminy Pysznica, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego prowadzony jest jej remont, z myślą o przystosowaniu części pomieszczeń na potrzeby kulturalne, m.in. jako izbę pamięci tych, którzy zapisali się w sposób szczególny  na kartach historii Pysznicy.  Wyjątkowa jest architektura budynku, ale też dekoracja głównej sali, neobarokowe malowidła roślinne z czasów powstania plebanii. Budynek, w którym zorganizowano spotkanie jest „świadkiem” wielu wydarzeń historycznych tej miejscowości. Odczytane wspomnienia wikariusza dotyczyły organizowania pomocy żołnierzom i partyzantom rannym w czasie II wojny światowej, dla których wielka sala jadalna plebanii była szpitalem.  Ks. Nicałek nie był angażowany w tego typu akcje, przeprowadzane tajnie z obawy represji ze strony okupanta, ale jako mieszkaniec plebanii obserwował postawy ludzi i zaangażowanie ks. Władysława Szubargi, proboszcza, w troskę o drugiego człowieka.

Tekst i zdjęcia: Ks. Stanisław Gurba

Print Friendly, PDF & Email