14 października – Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty.
Z tej okazji składam serdeczne podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży, za życzliwość i serdeczność, za zaangażowanie w proces nauczania i wychowywania.
Życzę radości, satysfakcji i zadowolenia z wykonywania tego zaszczytnego zawodu oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Tadeusz Bąk
Wójt Gminy Pysznica
Print Friendly, PDF & Email