Rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”

 

Tytuł projektu: „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica”

Wartość projektu: 915’281,78 zł

Wkład własny: 47’470,00 zł

Kwota dofinansowania: 867’811,78 zł
w tym: 777’989,51 zł ze środków UE
89’822,27 zł ze środków budżetu Państwa

Czas realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2019

Celami projektu jest:
– zwiększenie kompetencji kluczowych u 408 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK,
– podniesienie kompetencji u 77 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK,
– podniesienie kompetencji kluczowych u 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania metodą eksperymentu, z czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Pysznica.

Projekt realizowany jest przez Gminę Pysznica, ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Pysznica.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania i uzyskane efekty:
1) doposażenie pracowni przedmiotowych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Pysznica (pracownie: biologiczna, geograficzna, fizyczna, chemiczna i TIK),
2) szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach podstawowych w zakresie:
– wykorzystania technologii komputerowych na zajęciach przedmiotowych z uczniami,
– nauczania „Metodą eksperymentu w dydaktyce”,
– przeprowadzania eksperymentów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych „Fizyka wokół nas”, w ramach korelacji międzyprzedmiotowych,
3) realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych.

 

 

Szczegóły dotyczące naboru [zobacz]

Tekst: GZOSiP w Pysznicy

Print Friendly, PDF & Email