Adam Kuryłowicz – poseł

Adam Kuryłowicz (ur. 21 grudnia 1890 r. w Kłyżowie, zm. 28 sierpnia 1966 r. w Warszawie) – polski kolejarz, maszynista, działacz związkowy i polityk. Minister pracy i opieki społecznej w latach 1946–1947, poseł na Sejm I, II i III kadencji w II Rzeczpospolitej, do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy.
Był synem Bronisława i Anny, ojciec od 1891r przebywał na emigracji zarobkowej w USA. Żona Jadwiga z domu Kaczmarczyk, dzieci: Ryszard i Helena (zmarła w 1926r).
W 1909 ukończył średnią szkołę przemysłową we Lwowie i dwuletnią Wyższą Szkołę Zawodową w Wiedniu. W 1909 wstąpił do Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, z ramienia PPSD wchodził w skład Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Dobra Publicznego w czasie walk o Lwów w 1918. Został członkiem powołanego 23 listopada 1918 Tymczasowego Komitetu Rządzącego we Lwowie.
Od 1919 członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Członek Rady Naczelnej PPS (1921–1939) oraz Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS (1928–1935). Od 1922 do 1937 był prezesem Związku Zawodowego Kolejarzy. Poparł przewrót majowy organizując strajk kolejarzy. W 1926 poparcie związku za sprawą Kuryłowicza dla Józefa Piłsudskiego było jednym z czynników rozstrzygających o sukcesie przewrotu majowego. Od 1928 do 1937 był wiceprzewodniczącym Komisji Centralnej Związków Zawodowych.

Uczestnicy przyjęcia wydanego przez marszałka Sejmu Ignacego Daszyńskiego (3 z prawej) na cześć ministra spraw zagranicznych Belgii Emile Vandervelde (w środku), 17 czerwca 1929r. Pierwszy od lewej Adam Kuryłowicz

W wyborach parlamentarnych w 1922r. wybrany został z ramienia PPS w ramach listy państwowej. W Sejmie I kadencji zasiadał w Komisji Budżetowej i Komisji Komunikacyjnej. W 1927 wybrano go do Nadzwyczajnej Komisji dla rewizji umów Ministerstwa Kolei. W wyborach parlamentarnych w 1928r. ponownie uzyskał mandat z listy państwowej. W Sejmie II kadencji zasiadał w Komisji Komunikacyjnej.
Następnie w latach 1929-1930 uczestnik Centrolewu. W wyborach parlamentarnych w 1930 nie uzyskał mandatu, jednak po pozbawianiu mandatu Hermana Liebermana wszedł w jego miejsce do Sejmu z listy państwowej nr 7 (Centrolew). Ślubowanie złożył 19 stycznia 1934. Zasiadał w Komisji Budżetowej.

Wiec Centrolewu w dolinie Szwajcarskiej w Warszawie 14 września 1930r A. Kuryłowicz pierwszy z lewej.

Kongres Stowarzyszenia Urzędników Państwowych w Warszawie, 12 sierpnia 1929r. A. Kuryłowicz czwarty od prawej

Uczestniczył w grupie konspiracyjnej Norberta Barlickiego wraz z którym oraz z Marianem Kubickim i ludowcem Edwardem Wieczorkiem wydawali konspiracyjne pismo „Chłop i Robotnik”, jako organ Związku Chłopów i Robotników.
Podczas okupacji w konspiracyjnej organizacja „Chłop i Robotnik”, aresztowany 26.05.1941r. przez gestapo, więziony na Pawiaku w Warszawie, następnie w KL Auschwitz (do stycznia 1945), gdzie również działał w konspiracji.

Informacja o losach więźniów z zasobów KL Auschwitz.
W okresie 1945–1950 ponownie pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Kolejarzy oraz w latach 1947–1948 sekretarza generalnego Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Od 18 lipca 1946 do 6 lutego 1947 był ministrem pracy i opieki społecznej w rządzie Edwarda Osóbki-Morawskiego. Od 1949 członek Centralnej Rady Związków Zawodowych (kierownik Wydziału Bytowo-Mieszkaniowego, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i członek Komisji Historycznej). W 1958 członek Komisji Rewizyjnej CRZZ w Warszawie.
Od 1945 należał do „lubelskiej” PPS. Dokooptowany do Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego 26 lutego 1945. Pełnił te funkcje do 15 grudnia 1948. Od 1945 do 1952 był posłem do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy. Wchodził w skład Głównej Komisji Weryfikacyjnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Od 1959 roku na rencie, zmarł 28.08.1966 w Warszawie.
Grób rodzinny w którym spoczywa Adam Kuryłowicz, Cmentarz Powązkowski.

Źródła:

  • www.wikipedia.org
  • Biuletyn Informacji Publicznej IPN, http://www.katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/113388
  • Bibliotek Sejmowa, https://bs.sejm.gov.pl/
  • Repozytorium Cyfrowe, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5755,
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, https://www.nac.gov.pl/
Print Friendly, PDF & Email