temperatura

Ostrzeżenia pogodowe - opady śniegu i silny wiatr

OSTRZEŻENIE Nr 96 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Bieszczady i Beskid Niski Ważność: od 2016-12-01 ...

bezdomni

Pamiętajmy o pomocy osobom zagrożonym zimnem lub niedostatkiem

W związku z okresem zimowym Urząd Gminy w Pysznicy prosi mieszkańców Gminy Pysznica o zwrócenie uwagi na osoby ...

xvi

Fotorelacja z XVI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Matka Ziemia

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół w Pysznicy [zobacz]

Ostrzeżenia pogodowe - opady śniegu i silny wiatr

Posted by Beata Biały 01.12.20161

Pamiętajmy o pomocy osobom zagrożonym zimnem lub niedostatkiem

Posted by Beata Biały 30.11.20162

Fotorelacja z XVI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Matka Ziemia

Posted by Beata Biały 29.11.20163

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Wykonawcę wyłonił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu czytaj więcej

Nabór wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: – PODEJMOWANIA czytaj więcej